Wyszukaj odmianę    Kontakty
Spotkanie robocze poświęcone doświadczalnictwu odmianowemu dla potrzeb rolnictwa ekologicznego

W dniu 6 lipca 2017 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie odbyło się spotkanie robocze poświęcone rozszerzeniu rolnictwa ekologicznego na terenie województwa podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczalnictwa odmianowego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Pani Iwona Krzyżanowska - z-ca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Pan Józef Zajkowski - wójt gminy Sokoły, Pani prof. dr hab. Bożena Łozowicka – z-ca dyrektora ds. naukowo-badawczych Instytutu Ochrony Roślin–Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, Pan Andrzej Borusiewicz – prorektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, przedstawiciele producentów pasz oraz mleczarni OSM w Piątnicy i SM Mlekowita, a także przedstawiciele COBORU z dyrektorem prof. dr hab. Edwardem S. Gackiem na czele.

W trakcie spotkania omówiono możliwości rozpoczęcia na terenie województwa podlaskiego działalności organizacyjno-merytorycznej w zakresie szerszego i ukierunkowanego wykorzystania postępu odmianowego w rolnictwie ekologicznym. Dyrektor COBORU przedstawił obecną sytuacje dotyczącą badań odmianowych dla potrzeb rolnictwa ekologicznego w naszym kraju i w innych krajach UE. W celu rozszerzenia rolnictwa ekologicznego zasugerował powołanie inicjatywnego wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego Rolnictwa Ekologicznego, który miałby zająć się sprawami tego kierunku gospodarowania na terenie województwa podlaskiego.

Uczestnicy spotkania poparli ideę stworzenia na terenie województwa podlaskiego pilotażowego programu badań odmianowych i rozszerzenia rolnictwa ekologicznego oraz powołania powyżej wspomnianego zespołu.

Wstępnie za całokształt spraw związanych z testowaniem i promocją odmian dla upraw ekologicznych odpowiedzialna będzie SDOO w Krzyżewie wraz z podległymi ZDOO. Wyznaczono również skład Zespołu złożonego z osób zainteresowanych problematyką rolnictwa ekologicznego w województwie.