Wyszukaj odmianę    Kontakty
Seminarium specjalistów WGO „EU-VCU Experts Group Seminar” na Łotwie

W dniach 3-5 lipca 2017 roku w Jelgavie (Łotwa) odbyło się jedenaste już „EU-VCU Experts Group Seminar” – seminarium będące spotkaniem ekspertów biur badawczych zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin w państwach członkowskich UE. W tym roku organizatorem seminarium był Uniwersytet Rolniczy w Jelgavie - jednostka odpowiedzialna m.in. za prowadzenie badań odmianowych w celu rejestracji odmian na Łotwie.

W seminarium wzięło udział 40 specjalistów z 17 krajów Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Węgry i Włochy). Stronę polską reprezentowali prof. dr hab. Edward S. Gacek – dyrektor COBORU, jego zastępca – mgr Marcin Behnke, Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą – mgr Elżbieta Radomska, oraz kierownik Pracowni WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy – dr Tomasz Lenartowicz.

Seminarium składało się z pięć sesji tematycznych, w których m.in.: omówiono zmiany w systemach badań WGO w poszczególnych krajach, możliwość przygotowania programu badawczego dotyczącego badań wartości gospodarczej roślin uprawnych w ramach HORIZON 2020, przedstawiono raport z ustaleń grup roboczych ds. rdzy żółtej i zarazy ziemniaka, podsumowano wyniki kwestionariuszy dotyczącego zakresu badań WGO buraka i zimotrwałości odmian, a także badań niektórych krajów w zakresie porastania odmian zbóż, reakcji odmian na zróżnicowane nawożenie azotowe i stresy abiotyczne.

W ramach pierwszej sesji m.in. mgr inż. Marcin Behnke przedstawił zmiany w krajowym ustawodawstwie w zakresie rejestracji odmian, natomiast w trzeciej sesji dr inż. Tomasz Lenartowicz przedstawił raport ze spotkania podgrupy zajmującej się badaniami zarazy ziemniaka i alternariozy, które odbyło się w Słupi Wielkiej w maju 2017 roku. W ostatniej sesji Prof. E.S. Gacek wygłosił referat „Assessment of abiotic stresses in VCU trials of cereals, maize and sugar beet in Poland” dotyczący wyników badań odporności/tolerancji odmian roślin na stresy abiotyczne, w tym mróz i suszę w zbożach, kukurydzy i buraku cukrowym.

Ponadto uczestnicy seminarium mieli możność zapoznania się z działalnością doświadczalną w podległej Uniwersytetowi Szkoleniowo-Badawczego Gospodarstwa (Training and Research Farm) w miejscowości Peterlauki.

W końcowej części seminarium przedyskutowano propozycje tematyczne dotyczącego kolejnego, dwunastego, spotkania „VCU Ekspert Group Seminar”, które odbędzie się w 2018 roku w Belgii.