Wyszukaj odmianę    Kontakty
„Truskawkowe spotkanie” w SDOO w Szczecinie Dąbiu

W dniu 21 czerwca 2017 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu zorganizowano „Truskawkowe spotkanie”.

Spotkanie miało na celu omówienie wyników plonowania 16 deserowych odmian truskawki w roku 2016, badania których są kontynuowane w roku bieżącym.

W pierwszej części spotkania mgr inż. Marek Litka z centrali COBORU przedstawił informację na temat Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego roślin ogrodniczych.

W dalszej części spotkania mgr inż. Józef Perczak z centrali COBORU zaprezentował wyniki plonowania odmian truskawki za rok 2016. Uzyskane wyniki okazały się niezwykle interesujące i pokazały bardzo duże zróżnicowanie między badanymi odmianami zarówno w terminach plonowania, jak i w wysokości uzyskanych plonów owoców.

Mgr inż. Józef Perczak zaprezentował też uczestnikom spotkania charakterystyki nowych odmian roślin jagodowych, zarejestrowanych w roku 2017.

Goście mieli możność zapoznania się z odmianami truskawki w polu, przeprowadzenia oceny organoleptycznej owoców poszczególnych odmian. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali opracowanie zawierające wyniki badań za rok 2016.

Doświadczenie w SDOO w Szczecinie Dąbiu założono w roku 2014 w systemie Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i jest ono realizowane dzięki wsparciu finansowemu samorządu województwa zachodniopomorskiego.

W spotkaniu uczestniczyli: pracownicy naukowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, hodowcy, przedstawiciele firm hodowlanych, producenci oraz specjaliści centrali COBORU i stacji doświadczalnych oceny odmian, a także inne osoby zainteresowane uprawą truskawki.