Wyszukaj odmianę    Kontakty
Szkolenie metodyczne pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

W dniach 31 maja i 1 czerwca 2017 roku w centrali COBORU i na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej odbyło się szkolenie metodyczne z zakresu działalności COBORU, zorganizowane na prośbę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN) w Warszawie. W szkoleniu wzięło udział 33 pracowników działów nasiennych WIORiN w Warszawie, głównie kwalifikatorzy plantacji nasiennych oraz akredytowani kwalifikatorzy z terenu województwa mazowieckiego.

Podczas szkolenia przedstawiono organizację i ustawowe zadania COBORU, procedury i zasady dotyczące rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin obowiązujące w naszym kraju oraz metodologię prowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości odmian, a także oceny tożsamości i czystości odmianowej partii materiału siewnego.

Ponadto uczestnicy spotkania mieli możność zapoznania się z organizacją, działalnością oraz zakresem prac doświadczalnych i zapleczem technicznym Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej, w tym Centralnego Magazynu Nasion.