Wyszukaj odmianę    Kontakty
„VCU Experts Group Seminar”

W dniach 30-31 maja 2017 roku w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyło się „VCU Potato Experts Group Seminar” – spotkanie ekspertów biur badawczych zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian ziemniaka.

W seminarium wzięło udział 20 specjalistów z 7 krajów Unii Europejskiej (Belgia, Czechy, Francja, Holandia, Łotwa, Polska, Słowacja). Stronę Polską, poza przedstawicielami COBORU reprezentowała również Pani dr hab. Jadwiga Śliwka – kierownik Pracowni Patogenów Ziemniaka w Zakładzie Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.

Seminarium składało się z dwóch sesji tematycznych poświęconych systemom prowadzenia badań urzędowych wartości gospodarczej odmian ziemniaka oraz metodologii prowadzenia badań odporności odmian ziemniaka na zarazę ziemniaka i alternariozę. W trakcie obu części przedstawiciele biur badawczych z poszczególnych państw przedstawili najistotniejsze dane dotyczące uprawy ziemniaka oraz zasad rejestracji odmian ziemniaka w swoich krajach, a także metodykę prowadzenia badań, w tym szczegółowo dotyczących odporności odmian ziemniaka na wspomniane wyżej patogeny.

Uczestnicy spotkania mieli możność zapoznania się z organizacją, działalnością oraz zakresem prac doświadczalnych i zapleczem technicznym Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej, w tym Centralnego Magazynu Nasion. Ponadto odwiedzili firmę JAGROL Sp. z o.o. w Pierzchnie, jednego z największych producentów ziemniaka w Wielkopolsce, specjalizującą się w uprawie odmian ziemniaka przeznaczonych do produkcji chipsów i frytek.

W końcowej części seminarium podsumowano spotkanie, które było dobrą okazją do zapoznania się z systemami prowadzenia badań urzędowych wartości gospodarczej ziemniaka. Zgodnie uznano, że właściwa ocena odmian, a w szczególności poprawne określenie stopnia odporności na zarazę ziemniaka i wykorzystanie tej informacji w praktyce, ma duży wpływ na użycie pestycydów oraz ochronę środowiska.