Wyszukaj odmianę    Kontakty
Konferencja „Kierunki modyfikacji rozwiązań organizacyjnych programu PDO na Dolnym Śląsku”

W dniu 28 kwietnia 2017 r. w Opawie k.Lubawki, woj. dolnośląskie odbyła się konferencja pt. „Kierunki modyfikacji rozwiązań organizacyjnych programu PDO na Dolnym Śląsku”.

W konferencji udział wzięli m.in. prof. dr hab. Jan Kaczmarek i prof. dr hab. Henryk Bujak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy przedstawili prezentacje dotyczące stanu realizacji i modyfikacji obliczeń statystycznych wyników badań PDO na Dolnym Śląsku. W konferencji uczestniczył dr Jacek Rajewski – przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO, były dyrektor handlowy KHBC Kutno, a obecnie Małopolskiej Hodowli Buraka Pastewnego w Krakowie, który podzielił się bardzo cennymi doświadczeniami z zakresu promocji i upowszechniania wyników badań PDO oraz stosowaniem List odmian zalecanych do uprawy w działalności komercyjnej.

Dolny Śląsk był reprezentowany przez Dyrektora SDOO w Zybiszowie – mgr Marcina Włodarczyka oraz kierownictwo ZDOO wchodzących w skład Oddziału Terenowego w Zybiszowie.

Centralę COBORU w Słupi Wielkiej reprezentował prof. dr hab. Edward S. Gacek, który wygłosił referat wprowadzający pt. „Innowacyjne modyfikacje doświadczeń odmianowych w 2016 r., ze specyficznym uwzględnieniem Dolnego Śląska”.

Spotkanie zostało zakończone owocną dyskusją, podczas której nastąpiła wymiana poglądów i propozycji dalszego usprawnienia systemu PDO, w tym poszukiwania dodatkowych źródeł jego finansowania.

Za organizację i przebieg konferencji odpowiedzialny był koordynator PDO na Dolnym Śląsku – mgr Tomasz Kulon, z-ca dyr. SDOO w Zybiszowie.