Wyszukaj odmianę    Kontakty
Konferencja naukowa pt.
Przyszłość polskiej hodowli roślin i nasiennictwa

W dniu 26 kwietnia 2017 roku w Hotelu „Poznański” w Luboniu k. Poznania odbyła się konferencja naukowa pt. „Przyszłość polskiej hodowli roślin i nasiennictwa” zorganizowana przez Polską Izbę Nasienną.

Konferencję swą obecnością zaszczycili m.in. Pan dr Jarosław Sachajko - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pan dr Bogusław Rzeźnicki - dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń branży hodowlano-nasiennej, a także wielu wybitnych naukowców. COBORU reprezentowali prof. E. Gacek, mgr Marcin Behnke i mgr Józef Zych.

W trakcie konferencji, prof. dr hab. Edward Gacek, dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Roślin Uprawnych wygłosił referat pt. Krajowy system oceny i wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej. Był to jeden z pięciu wiodących referatów tematycznych.