Wyszukaj odmianę    Kontakty
Jubileusz 65-lecia IHAR-PIB i 15-lecia Spółek Grupy IHAR

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w Radzikowie odbyło się uroczyste Sympozjum Naukowe z okazji 65-lecia istnienia Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB) oraz 15-lecia funkcjonowania Spółek Grupy IHAR.

Prof. dr hab. Edward S. Gacek pogratulował Kierownictwu i Pracownikom IHAR-PIB oraz Spółkom, osiągnięć naukowych i hodowlanych. Podczas Sympozjum wygłosił referat pt. „Osiągnięcia hodowlane Spółek Grupy IHAR”. Należy podkreślić, że hodowla głównych gatunków roślin rolniczych prowadzona w IHAR stanowi prawie 50% wszystkich odmian wyhodowanych przez całą krajową hodowlę w tych gatunkach roślin.