Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej COBORU

W dniu 20 kwietnia 2017 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (kadencja 2015-2018). Posiedzenie było poświęcone głównie omówieniu sprawozdania z działalności COBORU w 2016 roku.

Na wstępie członkowie Rady i zaproszeni goście minutą ciszy uczcili pamięć profesora Eugeniusza Bilskiego, zmarłego 13 kwietnia br., inicjatora, budowniczego i pierwszego dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (w latach 1966-1996).

Ponadto członkom Rady przedstawiono informację o aktualnych zamierzeniach dotyczących działalności COBORU, stanie Krajowego Rejestru po posiedzeniach Komisji ds. rejestracji odmian oraz stanie Księgo Ochrony Wyłącznego Prawa do Odmian, a także realizacji planu badawczego COBORU w sezonie 2016/2017.

Na zakończenie obrad przewodniczący Rady, prof. dr hab. Zbigniew Broda, oraz dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward Gacek, podziękowali wszystkim członkom Rady za aktywny udział w posiedzeniu.