Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej Centralnego Ośrodka

W dniu 31 marca 2017 roku w siedzibie centrali Centralnego Ośrodka odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej, zespołu opiniodawczo-doradczego dyrektora Centralnego Ośrodka. Zadaniem zespołu jest opiniowanie kierunków i założeń funkcjonowania Centralnego Ośrodka oraz występowanie z inicjatywami w zakresie struktury organizacyjnej, gospodarki finansowej, polityki inwestycyjnej, działalności doświadczalnej, działalności rolniczej i innych istotnych spraw dla jednostki.

W skład rady wchodzi dziewięciu dyrektorów Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian: mgr inż. Krzysztof Gawęcki (SDOO w Głubczycach), mgr inż. Beata Kaliska (SDOO w Chrząstowie), mgr inż. Grzegorz Koszucki (SDOO w Słupi Wielkiej), mgr inż. Maria Kozioł (SDOO w Przecławiu), dr inż. Przemysław Majchrowski (SDOO w Sulejowie), mgr inż. Henryk Pastuszek (SDOO we Wrócikowie), mgr inż. Bronisław Puczel (SDOO w Krzyżewie), mgr inż. Norbert Styrc (SDOO w Pawłowicach), mgr inż. Marcin Włodarczyk (SDOO w Zybiszowie).

Członkowie Rady spośród własnego grona dokonali wyboru przewodniczącego Rady i jego zastępcy. Przewodniczącą Rady została mgr inż. Maria Kozioł, a zastępcą mgr inż. Norbert Styrc.

Ponadto na spotkaniu omówiono zasady dalszej pracy Rady oraz najistotniejsze bieżące problemy w sprawie funkcjonowania Centralnego Ośrodka, w tym zwłaszcza stacji doświadczalnych oceny odmian.