Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Kadry Kierowniczej COBORU

W dniach 30-31 marca 2017 roku w centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU. Ponadto w pierwszym dniu spotkania w obradach udział wzięli: Pan Witold Czarnecki – Poseł na Sejm RP, Pan Tomasz Małyszka – Zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Pan Sławomir Hinc – Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Narada była poświęcona omówieniu planu działalności merytorycznej COBORU w roku 2017 roku oraz podsumowaniu sytuacji finansowo-księgowej i ekonomiczno-gospodarczej oddziałów terenowych COBORU w roku 2016 roku. Poruszono też kwestie zamówień publicznych, tworzonej bazy danych ekonomiczno-gospodarczych oraz zasiewów produkcyjnych w 2017 roku.

Narada była też okazją do wręczenia 26 pracownikom COBORU złotych, srebrnych i brązowych medali za długoletnią służbę. W imieniu Prezydenta RP, uroczystego wręczenia odznaczeń dokonał Pan Dyrektor Tomasz Małyszka.

W drugim dniu obrad dyrektor COBORU wręczył nominacje członkom nowo powołanej Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU oraz mgr inż. Marcinowi Włodarczykowi - dyrektorowi Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora COBORU i wspomaga dyrektora COBORU w podejmowaniu operacyjnych i strategicznych decyzji dla działalności COBORU.