Wyszukaj odmianę    Kontakty
II Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”

W dniach 28-29 marca 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym „Krzyżowa” odbyła się II Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”, zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z innymi instytucjami naukowymi.

Celem konferencji była wymiana poglądów i prezentacja wyników badań naukowych skoncentrowanych wokół współczesnego rolnictwa. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w wykładach przygotowanych przez doświadczonych specjalistów z dziedziny rolnictwa.

Prof. dr hab. Edward S. Gacek wygłosił referat pt. „Krajowy system oceny i wdrażania postępu odmianowego do rolnictwa”.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji dostępne są na www.konferencja-rolnictwo.pl