Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada inspektorów COBORU z kadrą kierowniczą centrali COBORU

W dniu 27 marca 2017 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się wiosenne spotkanie Inspektorów COBORU z kadrą kierowniczą centrali COBORU.

Spotkanie poświęcone było omówieniu działalności stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz pracy inspektorów COBORU w ostatnim półroczu. W trakcie spotkania omówiono również stan po zimie doświadczeń z roślinami ozimymi i wieloletnimi oraz założenia do realizacji planu badań i doświadczeń COBORU w 2017 roku.