Wyszukaj odmianę    Kontakty
Międzynarodowe warsztaty naukowe „Reintroducing Old Varieties and Enabling Crop Biodiversity on the Market” Skierniewice, Instytut Ogrodnictwa, 20-21 marca 2017

W dniach 20-21 marca 2017 roku w Instytucie Sadownictwa w Skierniewicach odbyły się międzynarodowe warsztaty naukowe pt. „Reintroducing Old Varieties and Enabling Crop Biodiversity on the Market” (Reintrodukcja dawnych odmian i zwięk-szenie bioróżnorodności upraw na rynku).

W dniu 20 marca br. ze strony COBORU w warsztatach uczestniczyła Pani mgr inż. Alicja Rutkowska-Łoś, która wygłosiła referat pt. „Legal bases as well as proce-dures of conservation and amateur varieties registration in Poland”.

W drugim dniu warsztatów prof. dr hab. Edward S. Gacek prowadził Sesję nr 4, pt. „Utilization of Agrobiodiversity in Breeding Programmes”.

Ponadto uczestniczył w pracach jednej z grup roboczych poświęconych problematyce zwiększenia bioróżnorodności w rolnictwie.