Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych

W dniu 23 lutego 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w kadencji 2017-2020.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian zbóż, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian zbóż ozimych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 24 nowych odmian zbóż ozimych (jęczmień – 4, pszenica zwyczajna – 7, pszenica twarda – 1, pszenżyto – 5, żyto - 7).

Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian zbóż ozimych:

Jęczmień
- Jakubus (d. NORD 12119/102) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- KWS Astaire (d. KW 6-341) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Higgins (d. KW 6-331) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Zita (d. NORD 10071/24) - odmiana dwurzędowa typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Pszenica zwyczajna
- Formacja (d. AND 4314) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
- KWS Spencer (d. KW 3807-5-08) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Firebird (d. KW 2496-13) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Owacja (d. STH 8114) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- RGT Bilanz (d. R11328) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- RGT Metronom (d. R11338) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- Tytanika (d. DNKO 18) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Pszenica twarda
- Ceres (d. SMH 166) - zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
Pszenżyto
- Carmelo (d. MAH 7314) - odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Octavio (d. BOH 2014) - odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Orinoko (d. DD 278/10) - odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Porto (d. DC 06055/03) - odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Tadeus (d. NORD 09730/062) - odmiana pastewna; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Żyto
- Dańkowskie Skand (d. DC 101) - odmiana populacyjna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Inspector - odmiana populacyjna; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- KWS Mattino (d. KWS-H163) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Serafino (d. KWS-H161) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Theofano (d. KWS-H159) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Vinetto (d. KWS-H162) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Piastowskie (d. AND 17) - odmiana populacyjna; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.