Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy

W dniu 21 lutego 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy, w kadencji 2017-2020.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian kukurydzy, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie rejestracji odmian oraz oceny tożsamości i czystości odmianowej, wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

W skład Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Kukurydzy w kadencji 2017-2020 wchodzą:
1. Dr inż. Paweł Bereś, prof. nadzw. - zastępca kierownika Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
2. Prof. dr hab. Henryk Bujak - kierownik Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
3. Mgr inż. Hubert Kulesza - prezes Zarządu Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu, Dyrektor Produkcji Nasiennej Agri Plus Sp. z o.o.
4. Prof. dr hab. Tadeusz Michalski - prezes Rady Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, Poznań; pracownik naukowy Zakładu Roślin Rolniczych Katedry Agronomii na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
5. Mgr inż. Eugeniusz Piątek - dyrektor Biura Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, Poznań
6. Dr hab. Zbigniew Podkówka, prof. nadzw. - kierownik Zakład Hodowli Bydła i Żywienia Zwierząt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
7. Mgr inż. Władysław Podłowski - ekspert, były dyrektor ds. produkcji roślinnej Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o.
8. Dr inż. Tadeusz Solarski - wiceprezes zarządu Polskiego Związek Producentów Roślin Zbożowych, Radzików
9. Mgr inż. Tadeusz Szymańczak - rzecznik prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, Radzików
10. Dr inż. Roman Warzecha - członek Rady Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, Poznań; kierownik Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta w Zakładzie Genetyki i Hodowli Roślin Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie

Przewodniczącym Komisji został ponownie wybrany dr inż. Roman Warzecha, a zastępcą przewodniczącego - prof. dr hab. Tadeusz Michalski.

Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 24 nowe odmiany kukurydzy, w tym siedemnaście zalecanych do użytkowania na ziarno oraz dziewięć w uprawie na kiszonkę.

Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego Rejestru następujących odmian kukurydzy:

- Agro Fides (d. KXB4127) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Benedictio KWS (d. KXB4138) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę i ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Casandro (d. SL24399) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniowczesna, FAO 240-250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- DS1460C (d. DS1460) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniopóźna, FAO 260-270; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Dow AgroSciences GmbH
- ES Scorpion (d. ESZ2102) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 210; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
- ES Seafox (d. ESZ5101) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 230-240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
- Figaro (d. KXB3329) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240-250; przydatna do użytkowania na kiszonkę i ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Fortop (d. SMH 37114) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- Kartagos (d. KXB4132) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Keltikus (d. KXB3352) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250-260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- KWS Corazon (d. KXB5038) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- KWS Magnet (d. KXB5031) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- KWS Vitellio (d. KXB5032) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- LG31255 (d. LZM264/30) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Mattie (d. MGM253599) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Maisadour Polska sp. z o.o.
- Milosz (d. SM E0136) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Tomasz Krakowiak, Nowa Trzcianna
- P8329 (d. X80F256) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce
- P8821 (d. X85F841) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniopóźna, FAO 260-270; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce
- Perrero (d. SL21106) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- RGT Chromixx (d. RH13049) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- SM Furman (d. SMH 38114) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniopóźna, FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- SM Kurant (d. SMH 37914) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- Susetta (d. AIC14B002) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: AIC Seeds GmbH
- SY Telias (d. SC1153) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o