Wyszukaj odmianę    Kontakty
Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Nałęczowie

W dniach 16-17 lutego 2017 roku w Nałęczowie w woj. lubelskim w. Centrum szkoleniowo-wypoczynkowym „Energetyk” odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli: kadra kierownicza i specjaliści centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele jednostek spoza COBORU realizujący doświadczenia w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 100 osób.

Konferencję swoją obecnością zaszczycili również nasi ustawowi partnerzy w realizacji Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego z województwa, w którym odbywała się konferencja, w osobach Wicemarszałka Województwa Lubelskiego – Pana Grzegorza Kapusty i Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej – Pana Piotra Burka.

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne oraz warsztaty metodyczne. Pierwsza sesja poświęcona była omówieniu zagadnień prawa pracy, najnowszych zmian ustawowych dotyczących działalności COBORU oraz zmiany systemu badań wartości gospodarczej odmian roślin bobowatych grubonasiennych, w tym zwłaszcza soi, w 2017 roku.

W trakcie drugiej sesji przedstawiono tematy związane z audytem działalności COBORU przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO), technologią produkcji roślin w uprawie polowej w warunkach zmian klimatycznych, probiotechnologii w rolnictwie oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki w hodowli zbóż.

Trzecia sesja obejmowała przedstawienie aktualnych problemów i zamierzeń na przyszłość w działalności COBORU, problemów z występowaniem wirusa żółtaczki rzepy w rzepaku ozimym oraz strategii antyodpornościowej ALS firmy Bayer.

W trakcie warsztatów, w trzech odrębnych grupach tematycznych, omówiono aktualne zagadnienia związane z zarządzaniem, zamówieniami publicznymi, badaniami OWT oraz badania WGO, w tym PDO.