Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych

W dniu 14 lutego 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych, w kadencji 2017-2020.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian roślin pastewnych, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian tej grupy roślin, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie rejestracji odmian oraz oceny tożsamości i czystości odmianowej, wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

W skład Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych w kadencji 2017-2020 wchodzą:
1. Prof. dr hab. Kazimierz Jankowski - kierownik Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni Instytutu Agronomii na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
2. Prof. dr hab. Andrzej Kotecki - kierownik Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
3. Prof. dr hab. Stanisław Krzywiecki - pracownik naukowy Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
4. Prof. dr hab. Jerzy Księżak - pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Pastewnych Centrum Systemów i Technologii Produkcji Roślinnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
5. Prof. dr hab. Agnieszka Płażek - pracownik naukowy Katedry Fizjologii Roślin na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
6. Prof. dr hab. Janusz Prusiński - kierownik Katedry Agrotechnologii na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
7. Prof. dr hab. Piotr Stypiński - pracownik naukowy Katedry Agronomii na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
8. Mgr inż. Stanisław Szwejka - pracownik Działu Systemów Produkcji Rolnej i Standardów Jakościowych Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku
9. Prof. dr hab. Wojciech Święcicki- lider Zespołu Genomiki Porównawczej Roślin Strączkowych Zakładu Genomiki w Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
10. Dr inż. Jerzy Terlikowski -pracownik naukowy Żuławskiego Ośrodka Badawczego w Elblągu Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach

Przewodniczącym Komisji został ponownie wybrany prof. dr hab. Piotr Stypiński, a zastępcą przewodniczącego - prof. dr hab. Jerzy Księżak.

Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 31 nowych odmian pastewnych, w tym szesnaście odmian bobowatych grubonasiennych, osiem odmian roślin bobowatych drobnonasiennych i siedem odmian roślin wiechlinowatych pastewnych.

Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego Rejestru następujących odmian:

Bobik

- Fanfare
  odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- Julia
 
odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.

 Groch siewny

- Astronaute
 
odmiana ogólnoużytkowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- Olimp (d. WTD 6514)
  odmiana ogólnoużytkowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

- Spot (d. LD 270)
  odmiana ogólnoużytkowa; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.

- Tytus  (d. DS 355)
  odmiana ogólnoużytkowa; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

Łubin wąskolistny

- Neron (d. PRH 52/14)  
  odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"

- Roland  (d. PRH 11/14)
  odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"

- Samba (d. WTD 2614)
  odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Łubin żółty

- Puma (d. PRH 221/14)
  odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"

Soja

- Erica (d. DS33S)
  odmiana wczesna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

- GL Melanie (d. GL2013206)
  odmiana późna; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.

- Maja (d. 148/14)
  odmiana średnio wczesna; zgłaszający: Hodowla Soi AgroYoumis Polska sp. z o.o.

- Paradis
 
odmiana wczesna; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.

- Petrina
 
odmiana bardzo późna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

- Sculptor (d. SOJ-133)
  odmiana średnio wczesna; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Komonica zwyczajna

- Bruce (d. NB90-109)
  odmiana pastwiskowa; zgłaszający: L.H.J. Barenbrug B.V. (Holandia)

Koniczyna biała

- Mazovia (d. UR3)
  odmiana pastwiskowa; zgłaszający: ULSTAR - Handel-Pośrednictwo-Usługi Lucjan Staszewski.

- Silvester
  odmiana pastwiskowa; zgłaszający: DLF Seeds A/S (Dania)

Koniczyna łąkowa

- Hegemon (d. DLF TPD-48502)
  odmiana pastewna, diploidalna; zgłaszający: DLF Seeds A/S (Dania)

- Himalia
 
odmiana pastewna, diploidalna; zgłaszający: DLF Seeds A/S (Dania)

Lucerna siewna

- Nectarine (d. L0642)
  odmiana pastewna; zgłaszający: G.I.E. GRASS (Francja)

- Nutrix (d. L8161)
  odmiana pastewna; zgłaszający: G.I.E. GRASS (Francja)

- Riana (d. L9423)
  odmiana pastewna; zgłaszający: G.I.E. GRASS (Francja)

Festulolium

- DLF Hostyn
  odmiana pastewna, średniowczesna, tetraploidalna, do użytkowania kośnego polowego; zgłaszający:
  Seeds A/S (Dania)

- DLF Mahulena
  odmiana pastewna, bardzo wczesna, heksaploidalna, do użytkowania kośnego polowego; zgłaszający:
   DLF Seeds A/S (Dania)

Kostrzewa łąkowa

- Hyperbola (d. DLF FPR-3159)
  odmiana pastewna, diploidalna, średniowczesna, do użytkowania wielokośnego; zgłaszający:
   DLF Seeds A/S (Dania)

- Tyfonka (d. AND 1113)
  odmiana pastewna, diploidalna, wczesna, do użytkowania kośnego polowego; zgłaszający:
  Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Tymotka łąkowa

- Etola (d. MHR-PT-0513)
  odmiana pastewna, heksaploidalna, średniowczesna, do użytkowania kośnego polowego; zgłaszający:
  Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.

Życica trwała / rajgras angielski

- Garbor
 
odmiana pastewna, tetraploidalna, średniopóźna, do użytkowania kośnego polowego; zgłaszający:
  DLF Seeds A/S (Dania)

Życica wielokwiatowa / rajgras włoski

- Urania (d. DS 513)
  odmiana pastewna, tetraploidalna, późna, do użytkowania kośnego polowego; zgłaszający:
  DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.