Wyszukaj odmianę    Kontakty
Spotkanie w sprawie rozszerzenia badań odmianowych z soją

W dniu 6 lutego 2017 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie poświęcone zmianie systemu prowadzenia badań odmianowych soi.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych – mgr inż. Krzysztof Gawęcki, przedstawiciel Stowarzyszenia Donube Soya Organization – Przemysław Gawlas, dwunastu reprezentantów krajowych i zagranicznych firm hodowlanych i hodowlano-nasiennych zajmujących się hodowlą i sprzedażą na naszym rynku materiału siewnego odmian soi, a także dyrekcja i specjaliści centrali COBORU.

Uczestnicy spotkania poparli inicjatywę COBORU poszerzenia badań odmianowych z soją. Uzgodniono główne założenia nowego rozszerzonego systemu badań porejestrowych (PDO) soi, który będzie obowiązywał od sezonu 2017. Jego ostateczna wersja zostanie opracowana w najbliższym czasie i przekazana zainteresowanym stronom.

Zmiana sytemu badań porejestrowych soi polegająca na poszerzeniu dotychczasowych badań odmianowych tego gatunku w Polsce ma na celu zdobycie wiedzy nad możliwością rozszerzenia jego uprawy w różnych rejonach naszego kraju. W dalszej kolejności określenia przydatności do uprawy poszczególnych odmian znajdujących się na naszym rynku nasiennym i rekomendacji najlepszych z nich do praktyki rolniczej.

Potrzeba modyfikacji, prowadzonych dotychczas w ograniczonym zakresie badań porejestrowych soi, wynika z potencjalnie rosnącej roli tego gatunku w kontekście poprawy bilansu krajowego białka paszowego. Wynika to też z rozmów i postulatów złożonych m.in. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych (KZPRiRB), Stowarzyszenie Donau Soja.