Wyszukaj odmianę    Kontakty
Konferencja Naukowa „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”

W dniach 30.01-3.02 2017 roku odbyła się w Zakopanem XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych” poświęcona wdrażaniu innowacji do hodowli roślin i nasiennictwa.

Podczas konferencji dyrektor COBORU prof. dr hab. Edward S. Gacek wygłosił referat wprowadzający w sesji plenarnej „Potencjał hodowlany i osiągnięcia krajowej hodowli roślin” oraz referat wprowadzający w sesji IV „Modyfikacje prac hodowlanych i doświadczalnictwa odmianowego dla potrzeb zrównoważonych, niskonakładowych i ekologicznych systemów gospodarowania w rolnictwie”.

Pełne teksty obu prezentacji zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB) www.ihar.edu.pl w zakładce Konferencja w Zakopanem.