Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych

W dniu 26 stycznia 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych, w kadencji 2017-2020.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian roślin oleistych i włóknistych, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian tej grupy roślin, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie rejestracji odmian oraz oceny tożsamości i czystości odmianowej, wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

W skład Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych w kadencji 2017-2020 wchodzą:
1. Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda - kierownik Oddziału w Poznaniu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
2. Prof. dr hab. Wojciech Budzyński - pracownik naukowy Katedry Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
3. Mgr inż. Ewa Grzankowska - pracownik działu Logistyki Nasion Rzepaku, Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.
4. Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka - zastępca dyrektora ds. Naukowych Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznań
5. Dr inż. Agnieszka Krawczyk - kierownik Działu Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
6. Dr hab. Jerzy Mańkowski, prof. nadzw. - zastępca kierownika Zakładu Innowacyjnych Technologii Włókienniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
7. Prof. dr hab. Marek Mrówczyński - kierownik Zakładu Entomologii Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
8. Mgr inż. Juliusz Młodecki - prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Warszawa
9. Mgr inż. Marek Radwański - prezes Zarządu Polskiej Izby Lnu i Konopi, Poznań
10. Dr Katarzyna Wielgusz - pracownik naukowy Zakładu Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

Przewodniczącym Komisji został ponownie wybrany prof. dr hab. Marek Mrówczyński, a natomiast zastępcami przewodniczącego - mgr inż. Juliusz Młodecki i mgr inż. Marek Radwański.

Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 14 nowych odmian rzepaku ozimego, czterech odmian rzepaku jarego i jednej odmian konopi. Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian:

Rzepak ozimy

- Alasco (d. LE14/280)  
  Odmiana mieszańcowa odporna na kiłę kapusty; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka
  Europejska Oddział w Polsce

- Anniston (d. LE14/273)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w
  Polsce

- Architect (d. LE14/276)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w
  Polsce

- Copernicus (d. BOH 7114)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- DK Expansion (d. DMH293)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.

- DK Exotter (d. CWH268)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.

- Einstein (d. WRH 424)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.

- ES Barocco (d. ESC14029)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.

- INV1165 (d. 4EW0124)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Bayer sp. z o.o.

- Kicker (d. SLM14013W)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- PT248 (d. X11W929C)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce

- Roberto KWS (d. H9121567)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.

- Sergio KWS (d. H9110388)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.

- Stefano KWS (d. KWSPL2012-134)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.

Rzepak jary

- Goliat (d. MAH 3715) 
  Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- Lexus (d. DLE15801S11)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- Libero (d. MAH 3515)
  Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- Turner (d. SW U2891)
  Odmiana populacyjna; zgłaszający: Lantmännen SW Seed SIA

Konopie

- Henola (d. IWN-P/08N)
  Odmiana przeznaczona do użytkowania na nasiona; zgłaszający: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
  w Poznaniu