Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka

W dniu 19 stycznia 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka w kadencji 2017-2020.

Posiedzenie poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian buraka, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian buraka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie rejestracji odmian oraz oceny tożsamości i czystości odmianowej, wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

W skład Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka w kadencji 2017-2020 wchodzą:
1. Dr inż. Andrzej Baryga - kierownik Zakładu Cukrownictwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
2. Mgr inż. Maciej Grobelny - kierownik ds. surowcowych Pfeifer & Langen Polska S.A. (reprezentant Związku Producentów Cukru w Polsce, wytypowany przez Zarząd ZPC w Warszawie)
3. Mgr inż. Artur Majewski - dyrektor Departamentu Surowcowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (reprezentant Związku Producentów Cukru w Polsce, wytypowany przez Zarząd ZPC w Warszawie)
4. Dr hab. inż. Mirosław Nowakowski - kierownik Oddziału w Bydgoszczy Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
5. Krzysztof Nykiel - prezes zarządu głównego Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Warszawa
6. Dr hab. Jacek Piszczek, prof. nadzw. - kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej w Toruniu Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
7. Mgr inż. Władysław Podłowski - ekspert
8. Mgr inż. Rafał Strachota - dyrektor Biura Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Warszawa
9. Prof. dr hab. Elwira Śliwińska - kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Cytometrii Katedry Genetyki, Fizjologii i Biotechnologii Roślin na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
10. Prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński - dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Przewodniczącym Komisji został ponownie wybrany prof. Jacek Piszczek, natomiast zastępcą przewodniczącego prof. Zdzisław Wyszyński. Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 14 nowych odmian buraka cukrowego i jednej odmiany buraka pastewnego.

Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian buraka:

Burak cukrowy

- Bernache (d. FD15B1020) 
  Odmiana typu normalnego; zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils

- Bravura (d. HI1465)
  Odmiana typu normalnego do normalno-cukrowego; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.

- Candimax (d. FD15B1018)
  Odmiana typu normalnego do normalno-plennego; zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils

- Diplomat  (d. MA2197)
  Odmiana typu normalnego do normalno-plennego; zgłaszający: Maribo Seed Poland sp. z o.o.

- Exotique (d. FD15B2016)
  Odmiana typu normalnego do normalno-cukrowego; zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils

- Kujavia (d. KTA1408)
  Odmiana typu normalno-cukrowego; zgłaszający: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.

- Livius  (d. ST13506)
  Odmiana typu normalnego do normalno-plennego; zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.

- Maksym (d. ST12542)
  Odmiana typu normalno-plennego; zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.

- Marynia (d. PPW 5414)
  Odmiana typu normalnego; zgłaszający: Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.

- Mazur (d. ST12514)
  Odmiana typu normalnego; zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.

- Mélusine (d. FD15B1019)
  Odmiana typu normalnego; zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils

- Niven (d. ST12583)
  Odmiana typu normalnego do normalno-plennego; zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.

- Ozon e (d. SV1545)
  Odmiana typu normalno-plennego; zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o.

- Sombrero (d. SV1546)
  Odmiana typu normalnego; zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o.

  

Burak pastewny

- Krakus Bis (d. MHR-PB-0714)
  Odmiana jednokiełkowa, diploidalna, o żółtopomarańczowych, walcowostożkowatych korzeniach; zgłaszający:     Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.