Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych

W dniu 17 sytcznia 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w kadencji 2017-2020, poświęcone odmianom zbóż jarych.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian zbóż, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian zbóż jarych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie rejestracji odmian i oceny tożsamości i czystości odmianowej, wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

W skład Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w kadencji 2017-2020 wchodzą:
1. Prof. dr hab. Henryk Bujak - kierownik Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
2. Mgr Bogdan Fleming - wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu,
3. Prof. dr hab. Dariusz Jaskulski - kierownik Katedry Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
4. Prof. dr hab. Marek Korbas - kierownik Zakładu Mikologii Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
5. Prof. dr hab. Wiesław Koziara - kierownik Katedry Agronomii na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
6. Mgr inż. Rafał Mładanowicz - prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż, Warszawa,
7. Prof. dr hab. Grażyna Podolska - kierownik Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych Centrum Systemów i Technologii Produkcji Roślinnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
8. Dr hab. Stefan Stojałowski, prof. nadzw. - pracownik naukowy Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
9. Dr inż. Anna Szafrańska - pracownik naukowy Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie,
10. Dr hab. Władysław Szempliński, prof. nadzw. - pracownik naukowy Katedry Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisji jej członkowie wybrali prof. Wiesława Koziarę na przewodniczącego Komisji oraz prof. Marka Korbasa na jego zastępcę.

Ponadto, Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 13 nowych odmian zbóż jarych (jęczmień – 8, owies zwyczajny – 3, pszenica zwyczajna – 2).

Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego rejestru następujących odmian zbóż jarych:

Jęczmień jary

- Accordine (d. AC 10/734/33) 
  Odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- Airway (d. NOS 19057-56)
  Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

- Bente  (d. NORD 13/1114)
  Odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- Esma (d. AC 10/508/24)
  Odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- Ovation (d. LGB12-8317-A)
  Odmiana typu browarnego; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w   Polsce

- Ramzes (d. STH 9914)
  Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- Teksas (d. STH 10214)
  Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- Xanthe (d. NORD 12/2412)
  Odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

  

Owies zwyczajny

- Armani (d. BAUB 13.4007)
  Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.

- Kozak (d. STH 10914)
  Odmiana pastewna żółto ziarnista; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- Monsun (d. NORD 14/124))
  Odmiana pastewna żółto ziarnista; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

  

Pszenica zwyczajna jara

- Frajda (d. KOH 5714)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- Jarlanka (d. SMJ 613)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR