Wyszukaj odmianę    Kontakty
Konferencja naukowa „Ochrona nowych rozwiązań w dziedzinie biotechnologii”

W dniu 9 grudnia 2016 roku w Urzędzie Patentowym w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. „Ochrona nowych rozwiązań w dziedzinie biotechnologii”.

Podczas konferencji prof. dr hab. Edward S. Gacek przedstawił dwie prezentacje, „Zadania COBORU w zakresie przyznawania hodowcom wyłącznego prawa do nowych odmian roślin” oraz wystąpienie pt. „Aktualne problemy prawne związane z koegzystencją prawa hodowców do odmian i patentami na roślinne wynalazki i odkrycia biotechnologiczne”.

Ponadto dyrektor COBORU uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. „Zależności pomiędzy ochroną patentową wynalazków biotechnologicznych, a prawem hodowców do nowych odmian roślin i ich skutki dla hodowli roślin i nasiennictwa”.