Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej COBORU

W dniu 6 grudnia 2016 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w kadencji 2015-2018, poświęcone przedstawieniu bieżących problemów jednostki, omówieniu planu działalności badawczo-doświadczalnej COBORU na 2017 rok oraz przebiegu realizacji programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w 2016 roku.

W posiedzeniu poza członkami Rady Konsultacyjnej COBORU udział wzięli: dyrektor COBORU i jego zastępcy oraz kierownicy zakładów i biur Centrali COBORU, a także przedstawiciel związku zawodowego.

Na zakończenie obrad zastępca przewodniczącego Rady – Pan Władysław Podłowski, oraz dyrektor COBORU – prof. dr hab. Edward Gacek, podziękowali wszystkim członkom Rady za aktywny udział w posiedzeniu oraz złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.