Wyszukaj odmianę    Kontakty
Obchody jubileuszu 50-lecia działalności Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz 65-lecia działalności Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian

W dniu 29 listopada 2016 roku. w Słupi Wielkiej odbyły się obchody jubileuszu 50-lecia działalności Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz 65-lecia działalności stacji doświadczalnych oceny odmian.

Obchody jubileuszowe zaszczycili swoją obecnością: Pan Bogusław Rzeźnicki - Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW, Wojciech Ziętkowski - Burmistrz Miasta i Gminy Środa Wlkp., prof. Zbigniew Broda (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) - Przewodniczący Rady Konsultacyjnej COBORU, Pan Jacek Rajewski - (Dyrektor handlowy KHBC w Straszkowie) - Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO, Pan Zdzisław Paszkiewicz - Członek Zarządu i Przewodniczący Komitetu Hodowców Roślin Polskiej Izby Nasiennej (PIN), a także dyrektorzy, prezesi i reprezentanci zaprzyjaźnionych instytutów, instytucji, firm, związków i organizacji działających w zakresie produkcji roślinnej, w szczególności: Prof. Danuta Sosnowska (Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu), Prof. Stanisław Krasowicz (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach), Prof. Elżbieta Rozpara (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Prof. Michał Starzycki (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie Oddział w Poznaniu), Pan Maciej Dudkiewicz (Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie), ksiądz Sławomir Grośty - Duszpasterz Rolników Archidiecezji Poznańskiej, ksiądz Franciszek Sikora - Dziekan Dekanatu Kórnickiego, ksiądz Marian Antoniewicz - Proboszcz Parafii w Koszutach oraz Pani Bożena Nowicka - emerytowany dyrektor Departamentu MRiRW, który nadzorował działalność COBORU, Prof. Eugeniusz Bilski - dyrektor COBORU w okresie pierwszych trzydziestu latach istnienia naszej jednostki, a także byli członkowie kierownictwa COBORU - Pan Kazimierz Dmochowski, Pani Czesława Tyll i Pani Krystyna Siódmiak. W obchodach uczestniczyli także inni emerytowani pracownicy centrali COBORU i SDOO, a także obecna kadra kierownicza z wszystkich 16 stacji doświadczalnych oceny odmian oraz centrali COBORU. Razem ok. 130 osób.

Zaproszeni goście w swych wystąpieniach wyrazili pochlebne opinie odnośnie wieloletniej współpracy z COBORU na różnych płaszczyznach, zwłaszcza w zakresie realizacji zadań związanych z nasiennictwem. Złożyli też gratulacje i życzenia dalszych sukcesów Dyrekcji oraz pracownikom centrali COBORU i stacji doświadczalnych oceny odmian.

Z okazji jubileuszu wyróżnionym pracownikom stacji doświadczalnych oceny odmian oraz centrali COBORU wręczono odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Następnie odbyło się Seminarium okolicznościowe pt. „Znaczenie COBORU we wdrażaniu postępu odmianowego w rolnictwie” oraz występ artystyczny Kapeli Zamku Rydzyńskiego.

Po oficjalnych obchodach jubileuszowych w godzinach popołudniowych i wieczornych odbyło się spotkanie towarzyskie, w którym udział wzięli wszyscy zaproszeni goście.