Wyszukaj odmianę    Kontakty
Medal Jubileuszowy 65-lecia naukowych Instytutów ogrodniczych w Skierniewicach w podziękowaniu za wieloletnią i owocną współpracę na rzecz rozwoju polskiego ogrodnictwa

W dniu 22 listopada 2016 roku w trakcie obchodów 65-lecia naukowych Instytutów ogrodniczych w Skierniewicach, dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward S. Gacek, został wyróżniony Medalem wręczanym osobom i instytucjom zasłużonym dla działalności Instytutu.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej prowadził wieloletnią i owocną współpracę z Instytutami w Skierniewicach (Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytutem Warzywnictwa), kontynuowaną aktualnie z Instytutem Ogrodnictwa. Współpraca dotyczy głównie badania i oceny odmian roślin ogrodniczych. Aktywne są również kontakty pomiędzy specjalistami obu instytucji.

W uroczystości wzięli udział liczni goście reprezentujący szereg urzędów, instytucji i organizacji związanych z działalnością Instytutu.

Prof. dr hab. Edward S. Gacek odebrał Medal z rąk Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – prof. dr hab. Małgorzaty Korbin.