Wyszukaj odmianę    Kontakty
XVIII Dni Kukurydzy, Skrzelew

W dniu 2 października 2016 roku w Skrzelewie w gm. Teresin w pow. sochaczewskim, odbyły się XVIII Dni Kukurydzy województw mazowieckiego i łódzkiego, połączone z ogólnopolską prezentacją odmian. Imprezę patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Krzysztof Jurgiel.

W Dniach Kukurydzy wzięły udział jednostki z zakresu hodowli i nasiennictwa kukurydzy oraz przedstawiciele instytucji i organizacji z obszaru infrastruktury rolnictwa, a także jednostki samorządowe i inni zainteresowani uprawą tego gatunku. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych reprezentowali m.in. dyrektor, prof. dr. hab. Edward S. Gacek, dyrektor SDOO w Seroczynie, mgr Emilia Sekulska, oraz inspektor COBORU, mgr Michał Dybowski.

W trakcie imprezy Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kawęczynie został uhonorowany pucharem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zasługi w zakresie doświadczalnictwa i promowania odmian kukurydzy.