Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada dyrektorów i głównych księgowych SDOO

W dniach 28-29 września 2016 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada dyrektorów i głównych księgowych stacji doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorów COBORU z udziałem kierownictwa COBORU.

Narada poświęcona była głównie omówieniu sytuacji finansowo-gospodarczej SDOO po pierwszych trzech kwartałach 2016 roku. Wstępnie podsumowano sezon doświadczalny 2015/2016 oraz poruszono zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi i kontrolą zarządczą.

Ponadto odbyło się spotkanie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU, na którym omówiono bieżące sprawy gospodarki finansowej w jednostce