Wyszukaj odmianę    Kontakty
Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego w Zybiszowie

W dniu 9 września 2016 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Zybiszowie koło Wrocławia odbył się „Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego”.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 80 osób. Wśród uczestników spotkania byli reprezentanci władz lokalnych, przedstawiciele nauki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, goście zagraniczni ze Stacji Doświadczalnej Dresden-Pillnitz (Niemcy) oraz liczni sadownicy i szkółkarze z różnych rejonów kraju, a także specjaliści COBORU.

W części dydaktycznej dyrektor SDOO w Zybiszowie, mgr inż. Anna Kamińska, zapoznała zebranych z działalnością doświadczalną i gospodarczą SDOO w Zybiszowie, prof. dr Knut Schmidtke z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Dreźnie wygłosił wykład zatytułowany „90 lat badań i produkcji ogrodniczej w Stacji Doświadczalnej Dresden-Pillnitz”, a dr hab. Maria Licznar-Małańczuk z Katedry Ogrodnictwa UP we Wrocławiu wygłosiła wykład „Stacja Badawczo-Dydaktyczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Samotworze – historia, doświadczenia i produkcja sadownicza”.

Uczestnicy spotkania mieli też okazję zapoznać się na polu z całokształtem działalności doświadczalnej SDOO w Zybiszowie w zakresie badań odmian roślin sadowniczych, w tym prowadzonymi doświadczeniami i rosnącymi kolekcjami odmian drzew owocowych.