Wyszukaj odmianę    Kontakty
Seminarium specjalistów WGO „VCU-Experts Group Seminar” w Chorwacji

W dniach 6-7 września 2016 roku w Osijeku (Chorwacja) odbyło się dziesiąte już „VCU Experts Group Seminar” – doroczne spotkanie ekspertów biur badawczych zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin w państwach członkowskich UE. W tym roku organizatorem seminarium była chorwacka jednostka odpowiedzialna m.in. za rejestrację i ochronę prawną odmian roślin – The Croatian Centre for Agriculture, Food and Rural Affairs, Institut for Seed and Seedlings.

W seminarium wzięło udział 27 specjalistów z 11 krajów Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska i Słowacja) oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej – Pan Thomas Weber. Stronę polską reprezentowali prof. dr hab. Edward S. Gacek – dyrektor COBORU, jego zastępca – mgr Marcin Behnke, Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą – mgr Elżbieta Radomska, oraz kierownik Pracowni WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy – dr Tomasz Lenartowicz.

Seminarium składało się z czterech sesji tematycznych, w których m.in.: omówiono zmiany w systemach badań WGO w poszczególnych krajach, podsumowano wyniki kwestionariusza dotyczącego zakresu badań WGO ziemniaka oraz kwestionariusza dotyczącego zasad wyboru odmian wzorcowych do badań WGO, a także przedstawiono raport z ustaleń grupy roboczej ds. rdzy żółtej. Prof. E.S. Gacek przedstawił propozycję dotyczącą badań odporności/tolerancji odmian roślin na stresy biotyczne i abiotyczne oraz ich zdolności buforowania po wystąpieniu silnego stresu, w tym związane m.in. z obserwowanymi zmianami klimatu, oraz wygłosił referat „Current modifications and evolution of variety testing work in Poland with special reference to resistance/tolerance/resilience to diseases and other stresses”.

Następnie uczestnicy seminarium mieli możność zapoznania się z działalnością i zapleczem technicznym Instytutu (Institut for Seed and Seedlings) oraz Gospodarstwa Rolnego „Zito”, w tym nowoczesnej biogazowi i budowanego zakładu przetwórczego.

W końcowej części seminarium przedyskutowano propozycje tematyczne dotyczącego kolejnego, jedenastego, spotkania „VCU Ekspert Group Seminar”, które odbędzie się w 2017 roku na Łotwie.