Wyszukaj odmianę    Kontakty
Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie Częstochowie

W dniach 3-4 września 2016 roku w Częstochowie odbyły się Doroczne Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. Dożynkom towarzyszyła Jubileuszowa XXV Krajowa Wystawa Rolnicza, na której stoiska wystawowe zaprezentowały instytuty resortu rolnictwa oraz agencje i inne jednostki z infrastruktury rolniczej.

Swoją działalność wraz z prezentacją części zarejestrowanych w Polsce odmian roślin uprawnych przedstawił Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej przy współudziale Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Węgrzcach, woj. małopolskie.

Odwiedzający stoisko COBORU mieli możliwość zapoznania się z materiałami roślinnymi, publikacjami i informacjami udzielanymi przez specjalistów z zakresu doświadczalnictwa odmianowego. Dużą popularnością cieszyły się materiały dotyczące rekomendacji odmian roślin rolniczych do uprawy w poszczególnych województwach w kraju.

Stoisko COBORU odwiedził m.in. Pan Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w MRiRW, który pozytywnie ocenił poziom merytoryczny i estetykę stoiska.

W dniu 3 września odbyła się również konferencja zorganizowana przez MRiRW pod kierunkiem Pana Ministra R. Zarudzkiego pt. „Innowacje w PROW 2014-2020 szansą na rozwój polskiego rolnictwa”. W czasie konferencji dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward Gacek, wygłosił referat pt. „Krajowy system wdrażania i postępu odmianowego – transfer wiedzy o odmianach do praktyki rolniczej”.