Wyszukaj odmianę    Kontakty
Dzień Kukurydzy Cukrowej w ZDOO w Tarnowie

W dniu 30 sierpnia 2016 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Tarnowie odbył się pokaz ocenianych tam odmian kukurydzy cukrowej.

Badania z odmianami tego warzywa realizowane są przez COBORU już od kilku sezonów w systemie porejestrowych doświadczeń odmianowych. Testy te budzą duże zainteresowanie, ponieważ produkcja kukurydzy cukrowej nabiera coraz większego znaczenia (zarówno dla przetwórstwa, jak i na świeży rynek). Na polskim rynku nasiennym pojawia się z tego względu corocznie wiele nowych odmian.

Do Tarnowa przybyli licznie hodowcy, przedstawiciele firm nasiennych, producenci oraz specjaliści zajmujący się uprawą tego cennego warzywa.

W trakcie spotkania przedstawiono problematykę agrotechniki w towarowej uprawie kukurydzy cukrowej (przedstawiciele firmy AGROWIEC). Omówiono również problematykę przetwórstwa (przedstawicie firm MASFROST w Ziębicach i przedsiębiorstwa DORA). Dodatkowo zaprezentowano system uprawy kukurydzy cukrowej w warunkach Wielkiej Brytanii. O nowych osiągnięciach hodowców z USA w zakresie hodowli kukurydzy cukrowej poinformował przedstawiciel firmy ALSEED. W części polowej uczestnicy spotkania mogli zapoznać się szczegółowo z charakterystyką demonstrowanych odmian. Dodatkowym elementem spotkania była prezentacja odmian soi z firmy AgroYoumis.