Wyszukaj odmianę    Kontakty
„Dzień Ogórka” w Przecławiu

W dniu 21 lipca 2016 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu odbył się „Dzień Ogórka”. Uczestniczyli w nim głównie hodowcy i przedstawiciele firm nasiennych. Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się z nowościami odmianowymi oraz z aktualną problematyką agrotechniki gatunku, w którego produkcji Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej.

SDOO w Przecławiu prowadzi m.in. badania odmian ogórków dla celów list opisowych oraz testowanych w systemie PDO. Mimo panujących w tym sezonie okresowo trudnych warunkach pogodowych dla uprawy ogórka, demonstrowane doświadczenia były udane i umożliwiały porównanie walorów poszczególnych odmian. Osoby przybyłe na spotkanie mogły zapoznać się z bardzo bogatą kolekcją odmian tego popularnego warzywa (razem w badaniach uczestniczyło 49 obiektów). Prezentowane odmiany pochodziły z 12 przedsiębiorstw hodowlano-nasiennych, krajowych oraz zagranicznych. Dużą uwagę wzbudziło doświadczenie z przyspieszoną uprawą prowadzoną pod okryciem z agrowłókniny. Uczestnicy mogli też dokonać oceny przydatności odmian do krótkoterminowego kwaszenia (na tzw. ogórki małosolne).

W trakcie spotkania odbyły się również wykłady, podczas których zaprezentowano program badań odmianowych realizowany w SDOO w Przecławiu, a także wyniki badań z odmianami ogórka uzyskane w roku 2015 roku. Dodatkowo przekazano informacje dotyczące wstępnych wyników oceny ogórków prowadzonej w bieżącym sezonie oraz dotyczące realizowanych testów z innymi gatunkami warzyw.

Podczas wizyty w polu zapoznano przybyłych gości także z doświadczeniami z innymi warzywami, prowadzonymi do celów sporządzania list opisowych odmian.