Wyszukaj odmianę    Kontakty
Workshop on „Breeding for IPM for sustainable and low-input agricultural systems”
 Radzików, 4-6 July, 2016

W dniach 4-6 lipca 2016 roku w siedzibie IHAR-PIB w Radzikowie odbyły się warsztaty robocze „Hodowla dla integrowanej ochrony roślin oraz dla niskonakładowych i zrównoważonych systemów gospodarowania w rolnictwie”.

W spotkaniu wziął udział prof. dr hab. Edward S. Gacek, który wygłosił referat Experimental activities within intro- and interspecies variety mixtures in Poland (Prace doświadczalne nad wewnątrz i międzygatunkowymi mieszankami odmianowymi w Polsce).

Problematyka działań proekologicznych i zwiększania bioróżnorodności na polach uprawnych nabiera coraz większego znaczenia w Europie. COBORU prowadzi szeroką współpracę w tych obszarach z IHAR-PIB w Radzikowie, w ramach programu wieloletniego, na lata 2016-2020.