Wyszukaj odmianę    Kontakty
„Meeting of Ornamental Experts”

W dniach 28-29 czerwca 2016 roku w hotelu „Almarco” w Środzie Wielkopolskiej oraz na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych wspólnie ze Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (CPVO) zorganizował spotkanie ekspertów biur badawczych z krajów UE, zajmujących się badaniem odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian roślin ozdobnych do celów wspólnotowej ochrony prawnej odmian roślin .

W spotkaniu wzięło udział 20 ekspertów z: CPVO, ośmiu biur badawczych (Dania, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Węgry, Wielka Brytania) oraz z CIOPORA.

Poza omówieniem programu merytorycznego, przygotowanego przez CPVO, goście odwiedzili Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie, gdzie mieli możliwość zapoznania się z organizacją i działalnością COBORU, z funkcjonowaniem krajowego systemu prowadzenia badań OWT oraz z zakresem prac doświadczalnych prowadzonych w ZDOO w Śremie Wójtostwie, w tym doświadczeń OWT i utrzymywanych żywych kolekcji odmian roślin ozdobnych.