Wyszukaj odmianę    Kontakty
Letnie spotkanie hodowców zbóż HR Strzelce k. Kutna

W dniu 23 czerwca 2016 roku w siedzibie HR Strzelce k. Kutna odbyło się letnie spotkanie hodowców pszenicy, pszenżyta, jęczmienia jarego i owsa.

W spotkaniu wzięli udział hodowcy wymienionych gatunków, przedstawiciele COBORU, IHAR, PIORiN, firmy nasienne, ośrodki doradztwa rolniczego i inne osoby zainteresowane wdrażaniem postępu odmianowego.

Posiedzenie składało się z części seminaryjnej i lustracji doświadczeń z wymienionymi gatunkami zbóż.

W części seminaryjnej prof. dr hab. Edward S. Gacek wygłosił referat „Nowe kierunki hodowli i doświadczalnictwa odmianowego zbóż w świetle potrzeb zrównoważonych i niskonakładowych kierunków gospodarowania w rolnictwie”.