Wyszukaj odmianę    Kontakty
Szkolenie kadry finansowo-księgowej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

W dniach 20-23 czerwca 2016 roku w Jastrzębiej Górze odbyło się coroczne szkolenie kadry finansowo-księgowej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, w którym udział wzięli pracownicy działów finansowo-księgowych centrali COBORU oraz stacji doświadczalnych oceny odmian.

W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację finansową COBORU, a także przeprowadzono szkolenia z zakresu zmian w podatkach, zasad rozliczania podróży służbowych oraz zasad rachunkowości.