Wyszukaj odmianę    Kontakty
Szkolenie metodyczne w zakresie prowadzenia badań WGO buraka

W dniach 15-16 czerwca 2016 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie odbyło się szkolenie metodyczne z zakresu prowadzenia badań, głównie wartości gospodarczej odmian (WGO) buraka.

Podczas szkolenia omówiono najważniejsze zagadnienia metodyczne związane z zakładaniem i prowadzeniem doświadczeń WGO z burakiem cukrowym i pastewnym, ze szczególnym uwzględnieniem agrotechniki, wykonawstwa obserwacji i pomiarów polowych oraz elektronicznego systemu gromadzenia i przetwarzania danych. Przedstawiono też zaktualizowaną metodykę prowadzenia badań WGO buraka. W programie szkolenia uwzględniono również informacje dotyczące badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian buraka.

W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów: dr inż. Adama Sitarskiego z Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o., dotyczącego hodowli buraka cukrowego w Polsce i podstawowych chorób i szkodników buraka, oraz mgr inż. Macieja Grobelnego z Pfeifer & Langen Polska S. A. na temat cukrownictwa w Polsce.

W szkoleniu wzięło udział 30 specjalistów ze stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU.

Organizatorzy szkolenia dziękują dr inż. Adamowi Sitarskiemu i mgr inż. Maciejowi Grobelnemu za bardzo poglądowe i atrakcyjne przekazanie informacji, natomiast uczestnikom szkolenia za praktyczne uwagi i spostrzeżenia.