Wyszukaj odmianę    Kontakty
„Dzień Truskawki” w SDOO w Szczecinie Dąbiu

W dniu 15 czerwca 2016 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu zorganizowano „Dzień Truskawki”.

W pierwszej części spotkania w formie prelekcji przedstawiono problematykę badań odmianowych roślin ogrodniczych (mgr M. Litka – centrala COBORU), a także systemem rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin. W dalszej części zaprezentowano charakterystykę nowych odmian truskawki (mgr J. Perczak – centrala COBORU).

Ponadto goście mieli możność zapoznania się z odmianami truskawki w polu, przeprowadzenia oceny organoleptycznej owoców oraz bonitacji cech zewnętrznych, a także degustacji poszczególnych odmian.

Doświadczenie z tym gatunkiem w SDOO w Szczecinie Dąbiu założono w systemie Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i jest ono realizowane dzięki wsparciu finansowemu samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. W badaniach uczestniczy 16 odmian deserowych, pochodzących z czołowych firm hodowlanych zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

W spotkaniu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Pan dr Jarosław Rzepa, pracownicy naukowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, hodowcy, producenci oraz specjaliści centrali COBORU i stacji doświadczalnych oceny odmian, a także inne osoby zainteresowane uprawą truskawki.

W trakcie spotkania podkreślano zasadność organizowania tego typu spotkań oraz potrzebę kontynuowania badań z uwagi na coroczne pojawianie się na rynku nowych odmian.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się Lista opisowa odmian truskawki, wydana przez COBORU w roku ubiegłym.