Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta przedstawicieli Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) w COBORU

W dniach od 9 do 10 czerwca 2016 roku COBORU wizytowali przedstawiciele Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) w Angers we Francji, specjalista ds. badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian roślin rolniczych, Pani Anne Weitz, oraz stażysta ds. nowo powołanej grupy roboczej IMODDUS, pracującej nad możliwościami zastosowania technik bimolekularnych w doświadczeniach OWT, Pan Stefan Haffke.

Program spotkania obejmował wizyty w stacjach doświadczalnych oceny odmian w Karzniczce, Chrząstowie oraz w Słupi Wielkiej.

Celem wizyty było zapoznanie się z organizacją i działalnością COBORU oraz z zakładaniem i prowadzeniem doświadczeń OWT z gatunkami roślin rolniczych, w których COBORU posiada kompetencje do prowadzenia tych badań na rzecz przyznawania wspólnotowej ochrony prawnej odmian, głównie takich gatunków jak ziemniak, kukurydza, rzepak, trawy i zboża.