Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada inspektorów COBORU z kadrą kierowniczą centrali COBORU

W dniach 11-12 kwietnia 2016 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się wiosenne spotkanie Inspektorów COBORU z kadrą kierowniczą centrali COBORU.

Spotkanie poświęcone było głównie omówieniu działalności inspektorów COBORU w ostatnim półroczu oraz założeń do realizacji planu badań i doświadczeń COBORU w 2016 roku.

W trakcie spotkania omówiono również tryb postępowania w zakresie wnioskowania i podejmowania decyzji o wcześniejszym zakończeniu doświadczeń ze zbożami ozimymi, rzepakiem ozimym, cebulą i roślinami wieloletnimi, które w obecnym sezonie w znacznym stopniu ucierpiały na skutek wymarznięcia roślin.