Wyszukaj odmianę    Kontakty
Spotkanie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU

W dniu 21 marca 2016 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU, będącej organem opiniodawczo-doradczym dyrektora COBORU.

Zebranie prowadziła przewodnicząca Rady – Pani mgr inż. Maria Kozioł – dyrektor SDOO w Przecławiu.

Przedmiotem posiedzenia były sprawy finansowe, w tym informacja o wykorzystaniu środków z Bezzwrotnego Wsparcia Finansowego w roku 2015 oraz wsparcie SDOO w roku 2016. Omówiono również zasady podziału limitów osobowego i bezosobowego funduszu płac, a także zasady zawierania umów cywilnoprawnych. Przekazano również informację o zmodyfikowanym Regulaminie Organizacyjnym COBORU.