Wyszukaj odmianę    Kontakty
Konferencja „Prawo hodowców do odmian roślin, a ochrona patentowa roślinnych odkryć i technik w biotechnologii”

W dniu 16 marca 2016 w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, odbyła się konferencja pt. „Prawo hodowców do odmian roślin, a ochrona patentowa roślinnych odkryć i technik w biotechnologii”.

Podczas konferencji prof. dr hab. Edward S. Gacek wygłosił referat pt. „Relacje pomiędzy wyłącznym prawem hodowców do odmian, a ochroną patentową roślinnych wynalazków biotechnologicznych”. W referacie została poruszona aktualna problematyka koegzystencji pomiędzy wymienionymi formami własności intelektualnej w hodowli roślin oraz w nasiennictwie i konsekwencji dla dalszego rozwoju innowacji w wymiernych obszarach.