Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych

W dniach 23 lutego 2016 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się siódme posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2013-2016.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian zbóż, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian zbóż ozimych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 35 nowych odmian zbóż ozimych (jęczmień – 3, pszenica zwyczajna – 18, pszenżyto – 7, żyto - 7).

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian zbóż ozimych:

Jęczmień

- Arenia (d. NORD 09020/72) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Kaylin (d. STRG 454/10) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
- Nele (d. BE 2007019003D) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Pszenica zwyczajna

- Bartosz (d. BB 5925.10) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Bonanza (d. BB 732009W) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Dakar (d. Sj 8582204) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Dolores (d. Hadm. 17519-08) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
- Frisky (d. NIC08-4108-SB) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Hybery - pierwsza w krajowym rejestrze odmiana mieszańcowa pszenicy, odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Kometa (d. MHR-KP-2713) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
- KWS Kiran (d. KW 2720-3-10) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- LG Jutta (d. NIC11-11637-D) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Lindbergh (d. NORD 08045/027) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Mirek (d. NORD 07267/004) – jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Medalistka (d. MHR-MP-2313) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
- Nordkap (d. NORD 08069/007) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Opcja (d. STH 7413) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Pawel (d. BB 6185.11) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- RGT Kicker (d. R 11224) - odmiana pastewna (C); zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- Rivero (d. NORD 07098/125) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Viborg (d. MH 12-23) - odmiana pastewna (C); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.

Pszenżyto

- Avokado (d. DS 3) - odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Elanto (d. SW 352a) - odmiana pastewna; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
- Festino (d. SW 255y) - odmiana pastewna; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
- Kasyno (d. DD 333/09) - odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Rufus (d. NORD 08718/057) - odmiana pastewna; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Sekret (d. MAH 7213) - odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Temuco (d. SW 164t) - odmiana pastewna; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.

Żyto

- Dańkowskie Turkus (d. DC 89) - odmiana populacyjna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Dańkowskie Hadron (d. DC 88) - odmiana populacyjna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- KWS Binntto (d. KWS-H145) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Dolaro (d. KWS-H149) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Florano (d. KWS-H151) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- SU Arvid (d. HYH281) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- SU Gerrit (d. HYH275) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.