Wyszukaj odmianę    Kontakty
Konferencja naukowa „60 lat hodowli kukurydzy mieszańcowej w Polsce”
Wrocław-Pawłowice, 18-19 lutego 2016

W dniach 18-19 lutego 2016 roku odbyła się konferencja naukowa pt. „60 lat hodowli kukurydzy mieszańcowej w Polsce”, zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Małopolską Hodowlę Roślin Sp. z o.o. Oddział Kobierzyce i Hodowlę Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR.

Konferencja poświęcona była podsumowaniu osiągnięć polskiej hodowli kukurydzy mieszańcowej i zarysowaniu kierunków prac na przyszłość.

W trakcie konferencji prof. dr hab. Edward S. Gacek wygłosił referat pt. „Postęp od-mianowy w hodowli kukurydzy”, w którym przedstawił aktualny stan Krajowego rejestru odmian kukurydzy w Polsce.