Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych

W dniu 16 lutego 2016 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych w kadencji 2013-2016.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian tej grupy roślin. Na spotkaniu mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian roślin pastewnych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru dwunastu odmian roślin pastewnych.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego rejestru następujących odmian:

Bobik:

- Amigo (d. STH 2313) – odmiana niesamokończąca, niskotaninowa; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- Fernando (d. STH 2513) – odmiana niesamokończąca, niskotaninowa; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

Groch siewny:

- Starski (d. WTD 6413) – odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Łubin wąskolistny:

- Bolero (d. WTD 2513) - odmiana pastewna, niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

- Jowisz (d. PRH 224/13) – odmiana pastewna, niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”

- Koral (d. PRH 578/13) – odmiana pastewna, niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”

- Tytan (d. PRH 146/13) – odmiana pastewna, niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”

Soja:

- Abelina (d. SJ1022_1197) - odmiana średniowczesna; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.

Wyka siewna:

- Greta (d. DS111W) - odmiana samokończąca; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

Kostrzewa łąkowa:

- Kaskada (d. MHR-PT-0813) – odmiana pastewna, diploidalna, średniowczesna; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.

Tymotka łąkowa:

- Tamiza (d. MHR-PT-0613) – odmiana pastewna, heksaploidalna, średniowczesna; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.

Życica wielokwiatowa:

- Bakus (d. BAH 112) – odmiana pastewna, tetraploidalna, średniowczesna; zgłaszający: Hodowla Roślin Bartążek sp. z o.o. Grupa IHAR