Wyszukaj odmianę    Kontakty
56 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu

W dniu 11 lutego 2016 roku prof. dr hab. Edward S. Gacek wziął udział w uroczystości otwarcia 56 Sesji Naukowej IOR-PIB, która odbyła się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W trakcie Sesji Plenarnej, prof. dr hab. E.S. Gacek wygłosił referat wprowadzający „Rola postępu odmianowego w integrowanej ochronie roślin”. Referat spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników sesji naukowej.