Wyszukaj odmianę    Kontakty
Spotkanie Sekcji ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa i Ogrodnictwa, w ramach Stałego Komitetu PAFF, Komisji Europejskiej

W dniu 5 lutego 2016 roku na zaproszenie Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy (PAFF) Sekcji ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa i Ogrodnictwa w Brukseli, prof. dr hab. Edward S. Gacek przedstawił prezentację pt. „Information on the activities of the VCU Testing Experts Group”, w trakcie której omówił dotychczasowe prace i zamierzenia na przyszłość powstałej z inicjatywy COBORU w 2007 roku Grupy Roboczej skupiającej specjalistów z zakresu badań wartości gospodarczej odmian z jednostek rejestrowych państw członkowskich UE (14) oraz Szwajcarii.

Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania zostało umieszczone na stronie internetowej CIRCA BC https://circabc.europa.eu

Przedstawiciele Komisji uznali, że tematyka będzie rozpatrywana na poziomie Komisji, w kontekście opracowania przepisów prawnych w zakresie większej harmonizacji badań wartości gospodarczej odmian na poziomie wspólnotowym.