Wyszukaj odmianę    Kontakty
Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Łysomicach

W dniach 2-3 lutego 2016 roku w Łysomicach w Hotelu „Rubbens & Monet” odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli specjaliści i dyrekcja centrali COBORU i stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele jednostek spoza COBORU, z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, realizujący doświadczenia w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO).

Konferencję zaszczycili swoją obecnością również: zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Pan Dariusz Kurzawa, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Pan Jarosław Rzepa, Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – Pan Ryszard Kierzek, oraz Wiceprezes Polskiej Izby Nasiennej – Pan Leszek Chmielnicki. Łącznie w konferencji wzięło udział blisko 180 osób.

Z okazji przypadającego w roku bieżącym jubileuszu 50-lecia funkcjonowania Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin w Słupi Wielkiej oraz z 65-leciem powołania Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian w naszym kraju, w trakcie konferencji dyrektor COBORU – prof. dr hab. Edward Gacek, wraz z Posłem Janem Krzysztofem Ardanowskim wręczyli zasłużonym i długoletnim pracownikom stacji doświadczalnych oceny odmian z ww. województw okolicznościowe dyplomy oraz pamiątki.

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne oraz warsztaty metodyczne. Pierwsza sesja poświęcona była omówieniu aktualnych problemów i zamierzeń na przyszłość w działalności COBORU, w tym w zakresie badań OWT, przypomnienie historii doświadczalnictwa odmianowego w Polsce oraz przedstawienie przydatności wewnątrz- i międzygatunkowych mieszanek zbóż i bobowatych grubonasiennych.

W trakcie drugiej sesji przestawiono możliwości ograniczenia chorób zbóż powodowanych przez Fusarium spp. poprzez dobór odmiany i przedplonu, zmiany systemu badania wartości gospodarczej odmian kukurydzy oraz współczesne problemy światowego bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Trzecia sesja obejmowała przedstawienie znaczenia gospodarczego i hodowli odmian kukurydzy, nowoczesnych systemów uprawy roli w agrotechnice kukurydzy oraz prezentację produktów firm: Arysta LifeScience, Bayer CropScience i IGP Polska.

W trakcie warsztatów, w trzech odrębnych grupach tematycznych, omówiono zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi, badaniami OWT oraz badania WGO, w tym PDO.